Dienstverlening

Uitzenden

Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeidsbemiddeling. Tijdelijk werk zonder moeilijke constructies. Voor alle partijen. Arbeidsvoorwaarden met een maximale flexibiliteit voor zowel de inlener als de uitzendkracht. Een arbeidsovereenkomst die via een uitzendbureau tot stand komt kan met inachtneming van maximaal 14 kalenderdagen beëindigd worden. Een passende oplossing voor tijdelijke pieken in bijvoorbeeld de productie, seizoensdrukte of in perioden waar veel vast personeel afwezig is. Denk aan vakantieperioden of feestdagen.

Detacheren

Detacheren is te vergelijken met uitzenden, maar er is één belangrijk verschil: de inleenperiode en het minimaal aantal uren per week worden van te voren overeengekomen. Er kan eventueel een proeftijd worden overeengekomen. Na deze proeftijd eindigt het detacheringcontract van rechtswege op de afgesproken einddatum. Detacheren via Tech Company biedt zowel de inlener als de uitzendkracht meer continuïteit en zekerheid dan dit het geval is met uitzenden. Dit is bijvoorbeeld een optie als een vaste medewerker voor langere tijd afwezig zal zijn zoals met een zwangerschapsverlof of wanneer het detacheren gekoppeld wordt aan een project met een duidelijke begin- en einddatum.

Werving & Selectie

Werving & selectie biedt inleners de mogelijkheid om een kandidaat via Tech Company direct in dienst te nemen zonder tijd te investeren in het werven en selecteren van kandidaten. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk en zetten deze graag in om nieuwe uitdagingen samen met u aan te gaan. Tech Company selecteert geschikte kandidaten en stelt ze aan u voor. Dit is een geruststellende optie als u zelf geen tijd heeft, u geen personeelsfunctionaris in dienst heeft of denkt zelf geen geschikte kandidaat te kunnen vinden. Voor deze vorm van dienstverlening brengen wij een éénmalige fee in rekening.

Payrolling

Payrolling biedt inleners de mogelijkheid een kandidaat, die zij zelf hebben verworven, via Tech Company binnen hun organisatie aan het werk te zetten. Bij payrolling is Tech Company de juridische werkgever en draagt dus zorg voor de administratieve verplichtingen, zoals onder andere de salarisadministratie, en neemt tevens de werkgeversrisico’s over. De dagelijkse aansturing en planning van de kandidaat zijn uw verantwoordelijkheid. In een duidelijke taakomschrijving, een veilige werkplek en geldende voorschriften zult u zelf moeten voorzien. Met payrolling via Tech Company kunt u zich volledig concentreren op het inwerken en begeleiden van uw nieuwe medewerker zonder de rompslomp van urenadministratie, opstellen arbeidscontract, etc.

Poolmanagement

Poolmanagement is een pool, een groep, van uitzendkrachten die min of meer hetzelfde functieprofiel hebben en die door ons bij een groep organisaties met dezelfde inleenvraag ingezet kunnen worden. Tech Company zorgt ervoor dat er voldoende uitzendkrachten in de pool zitten, het zijn stuk voor stuk medewerkers die ervaren zijn en daardoor direct binnen uw bedrijf inzetbaar zijn. Ze zijn vakkundig en beschikken desgewenst over de specifieke opleidingseisen. In veel gevallen kennen ze een bepaald bedrijf goed, beheersen zij productieprocessen of werkmethoden zodat het weinig tijd kost deze specialistische krachten zo snel mogelijk aan het werk te zetten.

Op zoek naar talent?

Volg ons
Tech Company | Europaplein 1 | Gebouw 21 - 2.05 | 5684 ZC Best | T +31(0) 76 765 34 25 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.